Äldrevård och service

Äldrevård är en samling tjänster och vårdinsatser som är riktade till äldre människor och syftar till att tillgodose deras behov och förbättra deras livskvalitet. Äldrevård kan omfatta både boendemöjligheter, såsom äldreboenden eller hemtjänst, samt medicinsk vård och omsorg. Målet är att ge äldre människor en säker, trygg och bekväm miljö samt ge dem den stöd och vård som de behöver för att hantera sin dagliga livssituation och behandling av eventuella hälsoproblem.

Assistansservice

Äldrevård som assistansservice är en form av stöd som syftar till att hjälpa äldre personer med vardagliga uppgifter och aktiviteter, såsom personlig hygien, matlagning, hushållssysslor och inköp. Denna form av äldrevård är vanligtvis en del av hemtjänst eller en separat service och syftar till att underlätta för äldre personer att klara av sina vardagliga aktiviteter och för att främja en så självständig livssituation som möjligt. Målet är att tillhandahålla en säker och trygg livssituation för den äldre personen samt att främja hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Personlig hygien

Personlig hygien är en viktig del av den dagliga livsstilen för alla, inklusive äldre människor. Personlig hygien omfattar aktiviteter såsom duschning, borstad tänder, hårvård och användning av toalettfaciliteter. Assistansservice till äldre människor syftar till att underlätta för äldre personer att utföra dessa uppgifter och andra vardagliga aktiviteter. Assistansen kan tillhandahållas av en vårdgivare, hemtjänst eller en annan professionell person och syftar till att främja en säker och trygg livssituation för den äldre personen. Målet är att främja hälsa, välbefinnande och livskvalitet för äldre personer.

Matlagning

Matlagningsassistans till äldre människor syftar till att hjälpa äldre personer med de dagliga uppgifterna kring matlagning, inklusive inköp av matvaror, förberedelse av måltider och rengöring av kök. Denna form av assistans kan tillhandahållas av en vårdgivare, hemtjänst eller en annan professionell person och syftar till att underlätta för äldre personer att klara av sina vardagliga aktiviteter samt främja en säker och trygg livssituation. Det handlar också ofta om att erbjuda balanserad och näringsrik kost.

Hushållssysslor

Hushållssysslor är de dagliga uppgifterna som är nödvändiga för att hålla ett hem rent och ordnat, såsom städning, tvätt och disk. Assistans av denna typ till äldre människor syftar till att hjälpa äldre personer med dessa uppgifter, samt andra vardagliga aktiviteter som personlig hygien, matlagning och inköp. Denna form av assistans kan tillhandahållas av en vårdgivare, hemtjänst eller en annan professionell person och syftar till att underlätta för äldre personer att klara av sina vardagliga aktiviteter samt främja en säker och trygg livssituation.