Assistansservice i skolmiljö

Assistansservice för skolor syftar till att stödja eleverna och lärarna i deras dagliga verksamheter. Det kan inkludera praktiskt stöd, som hjälp med personlig hygien eller användning av teknisk utrustning, samt stöd för utvecklingen av sociala färdigheter eller andra livs- och lärandefärdigheter. Assistansservice kan också innebära stöd för elever med specifika behov, som funktionsnedsättningar, och hjälpa […]

Läs mer