Assistans vid vårdcentraler

Assistansservice vid vårdcentraler är en tjänst som syftar till att ge stöd och hjälp till patienter med funktionsnedsättning under deras besök på vårdcentralen. Denna tjänst kan innebära allt från hjälp med rörelse till stöd under undersökningar och behandlingar. Tjänsten är oftast utförd av särskilt utbildad personal, såsom sjukvårdsassistenter, som är vana vid att arbeta med […]

Läs mer

Äldrevård och service

Äldrevård är en samling tjänster och vårdinsatser som är riktade till äldre människor och syftar till att tillgodose deras behov och förbättra deras livskvalitet. Äldrevård kan omfatta både boendemöjligheter, såsom äldreboenden eller hemtjänst, samt medicinsk vård och omsorg. Målet är att ge äldre människor en säker, trygg och bekväm miljö samt ge dem den stöd […]

Läs mer