Assistansservice

Assistansservice är en tjänst som syftar till att underlätta vardagen för personer som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd i sin dagliga livsföring. Assistansservice kan innebära hjälp med personliga sysslor, såsom att klä på sig och tvätta sig, samt med aktiviteter i hemmet och i samhället, till exempel att göra inköp och delta i sociala sammanhang. Några exempel på assistansservice är personlig assistans, hemtjänst, social assistans, teknisk assistans och även arbetsassistans. Observera att detta är allmänna exempel och att det kan variera från region till region och från individ till individ vilka assistans insatser som är tillgängliga.

Personlig assistans

Personlig assistans är en form av assistansservice som syftar till att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning. Tjänsten innebär personlig hjälp med sysslor såsom att klä på sig, tvätta sig, äta och resa. Personlig assistans kan också inkludera stöd för att delta i sociala sammanhang och för att utföra dagliga aktiviteter i hemmet. Målet med personlig assistans är att möjliggöra en så självständig livsföring som möjligt för den som får assistansen.

Hemtjänst

Hemtjänst är en form av assistansservice som syftar till att underlätta vardagen för personer som har svårigheter att utföra dagliga sysslor i hemmet på grund av funktionsnedsättning eller ålder. Tjänsten kan inkludera hjälp med städning, tvätt, matlagning och andra sysslor som är nödvändiga för att upprätthålla ett väl fungerande hem. Målet med hemtjänst är att ge personen möjlighet att fortsätta bo i sitt eget hem och upprätthålla en god livskvalitet. Hemtjänsten kan erbjudas av kommuner eller privata leverantörer och de exakta tjänsterna kan variera beroende på var man bor.

Social assistans

Den sociala assistansen är en form av assistansservice som syftar till att göra det enklare i vardagen för personer med funktionsnedsättning genom att ge stöd för socialt deltagande. Denna tjänsten kan innebära hjälp med att delta i sociala sammanhang, till exempel besöka vänner, delta i föreningar eller delta i fritidsaktiviteter. Målet med social assistans är att ge personen möjlighet att upprätthålla och utveckla sina sociala kontakter, samt förbättra livskvaliteten genom en aktiv och meningsfull fritid. Social assistans kan erbjudas av kommuner eller privata leverantörer och de exakta tjänsterna kan precis som med de andra assistanserna variera beroende på var man bor.

Teknisk assistans

Teknisk assistans är precis som det låter, en form av assistansservice som syftar till att underlätta vardagen för personer som har det svårt, genom användning av teknik. Den här tjänsten innebär hjälp eller assistans vid användning av speciella tekniska hjälpmedel, som rullstolar, sängar eller duschhjälpmedel, för att underlätta vardagssysslor eller för att förbättra säkerheten i hemmet. Teknisk assistans kan också inkludera stöd för att använda teknisk utrustning, som datorer eller telefoner, för att underlätta kommunikationen med omvärlden. Målet med teknisk assistans är att ge personen möjlighet att upprätthålla eller förbättra sin livskvalitet genom användning av teknik.

Arbetsassistans

Till sist arbetsassistans, som är en typ av stöd som syftar till att hjälpa människor med att få och behålla en arbetstagande roll. Det kan innebära praktiska hjälpmedel, anpassningar på arbetsplatsen, rådgivning och träning i arbetsrelaterade färdigheter. Målet är att underlätta för personen att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt, samt att främja en inkluderande arbetsplatskultur.