Atlas Assistans logotyp. Klicka för att komma till startsidan!

FK kommenterar tvåårsomprövningarnas genomförande

Efter att ha deltagit i ett debattforum där Försäkringskassans verksamhetsområdeschef Therese Karlberg talade, kände jag (Ninnie) mig manad att e-posta henne. Jag fick svar bara ett par dagar senare, eller åtminstone så mailade hon tillbaka.

Nedan följer vår e-postväxling. Kom gärna med synpunkter och förslag på hur Therese ska få bättre insikt i hur många handläggare arbetar i verkligheten.
Hej Therese!

Jag satt i publiken när du talade på Ifas debattforum i lördags. Till att börja med vill jag säga att du skötte din uppgift på ett bra sätt, i din "utsatta" position i sammanhanget. Tack för tydlighet och för att du lyssnar.

Nu till min fråga... Du sa att vid tvåårsomprövningar ska handläggaren inte utreda assistansbehovet på minutbasis, när det är dokumenterat att funktionsförmågan inte kommer att förbättras. Jag uppfattar att du sa att man ska titta på det förändrade behovet, och inte se det som en ny ansökan.

Detta pratades det mycket om efter dagens slut i lördags. Vi som närvarar vid många omprövningar ser tydligt att handläggare på LFC mycket sällan arbetar på det vis du beskriver. Snarare får vi höra att "direktiv uppifrån" gör att handläggarna ska se varje omprövning som en ny ansökan.

Såvitt jag kan se handlar detta om en bristande intern kommunikation. Jag undrar därför vad/vem jag ska hänvisa till, när en handläggare går in på djupet och utreder mycket intima nära behov på minutbasis hos en person med (exempelvis) en progressiv sjukdom. Var kan jag läsa vad som gäller? Ska jag be dem kontakta dig?

Jag har ett väldigt stort kontaktnät, både som assistansberättigad och som assistansanordnare. Med stor glädje ska jag förmedla ditt svar på detta mail i alla mina kanaler, så att vi alla tillsammans kan se till att onödiga kränkningar av människors integritet inte görs.

Bästa hälsningar,
Ninnie Wallenborg.
Hej Ninnie,
Först och främst vill jag tacka för din återkoppling, det var en intressant dag och det är alltid värdefullt att delta. Vi fick med oss många bra synpunkter att arbeta vidare med. Som jag förstår på ditt mail behöver jag förtydliga hur vi arbetar med behovsbedömningsstödet vid tvåårsomprövningar. Det är olyckligt att jag inte var tydlig nog, jag beklagar detta.

Det som vi kommunicerade
är att behovsbedömningsstödet används vid alla utredningar. Vi sa även att Försäkringskassan inför ett kundmöte undersöker vilka uppgifter som vi finns hos FK sedan tidigare som kunden har skickat in eller som Försäkringskassan har tillgång till tex i samband med en tidigare tvåårsomprövning. Det ingår i handläggarens förberedelse inför kundmötet att se vad vi har för uppgifter. I de fall som det sedan tidigare finns uppgifter hos FK sa vi att handläggaren ska stämma av med kunden om uppgifterna fortfarande är aktuella eller om det har skett någon förändring, då kan man till exempel prata om de olika behovsområdena i behovsbedömningsstödet. Ibland kan det finnas behovsområden i stödet som inte framgår i den tidigare utredningen och då går man igenom dem.

En tvåårsomprövning ses som en förutsättningslös ny prövning men det innebär inte att Försäkringskassan ska ge sken av att vi inte vet någonting sedan tidigare. Det vore väldigt ineffektivt av oss om vi använder stödet på det sättet, inte heller kundvänligt. Utgångspunkten vid kundmötet är att vi ska underlätta för kunden och förbereda oss så bra som möjligt så att mötet blir smidigt. Mötet är ett tillfälle för den personlige handläggaren och kunden att träffas och för kunden att framföra sina behov.

Det kommer att ta ett tag innan stödet känns naturligt att använda vid kundmötet, våra handläggare och kunder kan uppleva att det är otympligt i början, men efter ett tag kommer det att flyta på mer naturligt. Innan mötet kan handläggaren fylla i uppgifter som vi redan känner till, då behöver inte de frågorna lyftas igen, annat än att stämma av att de fortfarande stämmer såklart.

Jag hoppas att detta rätar ut de frågetecken som finns, annars är du varmt välkommen att höra av dig till mig igen.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med stödet och hur man bäst använder det i praktiken, i detta arbete tar vi med oss de viktiga synpunkter som lyftes till oss på debattforumet.

Jag vill även passa på att säga att tvåårsomprövningarna är ofantligt viktiga, då det är ca 1/3 av våra kunder som får ett utökat antal timmar efter en tvåårsomprövning visar det tydligt att det är viktigt att gå igenom behoven igen.

//Mvh
Therese Karlberg
Försäkringskassan
Verksamhetsområdeschef för Funktionshinder
Therese Karlberg, Försäkringskassan.
Atlas Assistans är IfA-godkända!
© Atlas Assistans AB, Box 380 35, 100 64 Stockholm. Tel: 08 - 400 200 22. E-post: info@atlasassistans.se
Akutnummer: 010 - 15 15 900
Läs vår integritetspolicy och IT-policy för information om hur vi behandlar personuppgifter.